مدل انگشتر – ۸۶

 

مدل کیف – ۱۱۳

 

مدل گوشواره – ۸۶

 

مدل گردنبند – ۹۳

 

مدل انگشتر – ۸۵

 

مدل کیف – ۱۱۲

 

مدل گردنبند – ۹۲