مدل کیف – ۱۱۵

 

مدل انگشتر – ۸۷

 

مدل گردنبند – ۹۵

 

مدل گوشواره – ۸۸

 

مدل گوشواره – ۸۷

 

مدل گردنبند – ۹۴