شاید بهتر است زنان در رابطه جنسی پیش قدم شوند

رابطه جنسی مردان راحت تر احساسات جنسی خود را بیان می کنند شاید بهتر است زنان در رابطه جنسی پیش قدم شوند دکتر مرقاتی متخصص رفتارشناسی جنسی گفت: گاهی اوقات دیده می شود که هیچ یک از زوجین برای آغاز رابطه جنسی پیش قدم نمی شوند، که همین مسایل منجر به ایجاد مشکل میان آنها ...