مدل لاک ناخن – ۶۲

 

آرایش چشم – ۱۸۶

 

آرایش چشم – ۱۸۵

 

مدل لاک ناخن – ۶۱

 

مدل لاک ناخن – ۶۰

 

مدل مو – ۱۵۶

 

آرایش چشم – ۱۸۴