مدل لاک ناخن – ۶۲

 

آرایش چشم – ۱۸۶

 

آرایش چشم – ۱۸۵

 

مدل لاک ناخن – ۶۱

 

مدل لاک ناخن – ۶۰

 

آرایش چشم – ۱۸۴

 

مدل لاک ناخن – ۵۹

 

آرایش چشم – ۱۸۳

 

مدل لاک ناخن – ۵۸

 

مدل لاک ناخن – ۵۷